2

به اطلاع نویسندگان محترمی که دارای مقاله پذیرفته شده در همایش می باشند، می رساند که آخرین مهلت تکمیل فرم "تعرفه و ثبت نام" 30 بهمن ماه می باشد.