پس از تائید کمیته علمی و اعلام نتابج داوری، هزینه چاپ مقالات به صورت زیر است:

مقاله اول:                     120 هزار تومان 

مقاله دوم:                    100 هزار نومان

به ازای هر مقاله ؛ یک عدد گواهینامه همایش به نام تمامی نویسندگان و  یک عدد سی دی مجموعه مقالات  اهدا خواهد شد.

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.