دستورالعمل نگارش مقاله:
همکاران گرامی لطفا مقالات خودرا همانند فرمت زیر ارسال کنید
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.