دکتر سیدحسن سیدرضائی

استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی

 

رئیس همایش

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

دکتر مهدی هاشمی تیله نوئی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

 

دبیر اجرایی همایش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر سیدمسعود سیدی

استادیار گروه مهندسی مکانیک

 دبیر علمی همایش

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

 

مهندس مهدی طهرانی پور

رئیس فناوری اطلاعات و رایانه

 پشتیبان مجازی

 

 

دکتر محمود سلطانی

دبیرخانه همایش ها

 مسئول هماهنگی ها

 

                                                                                                

 
all right reserved,aliabadiau.ac.ir
تمامی حقوق این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول محفوظ می باشد.